ESert
Postgrau en Polítiques d'Habitatge
EBC2190302
COAC

Lloc
COAC - Carrer Arcs
Carrer Arcs, 1-3, 5a planta
08002 Barcelona (Barcelona)
93 306 78 44

Dates
Del 12/03/2019 fins al 18/07/2019,
Horari

Dimarts i Dijous de 16h a 20h. ,
Durada 140 hores  

Director/docent
Josep Casas i Jordi Bosch,
Idioma Català/Castellà 
Preus i matriculació
Data límit de matriculació: 05/03/19

Selecciona:

Preu general (*):
1792.00 €.

COAC JOVE :
1568.00 €.

Col·legiats amb quota bàsica:
1568.00 €.

Entitats conveniades (**):
1568.00 €.

Col·legiats amb tram complementari:
1344.00 €.

Pre-matrícula

Places totals: 35El cobrament de la matrícula es farà efectiu abans de l'inici del curs o mòdul de postgrau.


(*) Estudiants, arquitectes no col.legiats i altres professionals del sector

(**)Col.legiats a altres col.legis professionals i associacions amb els que tenim conveni.

A qui va dirigit

Professionals, tècnics i responsables de l’Administració Pública i/o Tercer Sector, i/o estudiants universitaris del camp de l’arquitectura i l’urbanisme, i també d’altres disciplines relacionades amb l’habitatge com la geografia, la sociologia, l’economia, el dret o la ciència política que estiguin interessats en desenvolupar la seva carrera professional en l’àmbit de les polítiques d’habitatge, o que ja s’hi dediquen i tenen la necessitat d’ampliar o actualitzar els seus coneixements.

Objectius

El principal objectiu del curs és adquirir els coneixements teòrics i pràctics, i les competències necessàries per convertir-se en tècnic expert en polítiques d’habitatge.
Atesa la naturalesa complexa del fet residencial i de les polítiques públiques relacionades, aquesta especialització engloba les diferents fases del procés d’elaboració, execució i avaluació 
de les polítiques d’habitatge i es planteja des d’un enfocament multidisciplinar que engloba tant els aspectes arquitectònics com els urbanístics, els socials, els jurídics, els tècnics i els econòmics.

Programa

 Descarrega't la GUIA DOCENT


MÒDUL 1: LA PLANIFICACIÓ DE LES POLÍTIQUES D'HABITATGE
Objectius:
 Dotar als estudiants dels coneixements necessaris sobre els diferents instruments existents de planificació d’habitatge, en particular, sobre les diferents escales d’intervenció de cada instrument, els seus horitzons temporals, els objectius que persegueixen, les fonts de finançament disponibles i els actors públics i privats relacionats en la seva execució. 

MÒDUL 2: L'HABITATGE SOCIAL
Objectius: 
Aprofundir en el concepte d’habitatge social des d’un enfocament pluridisciplinari que engloba els aspectes urbans, arquitectònics, jurídics, socials, econòmics i teòrics que el caracteritzen. Aquesta especialització en matèria d’habitatge social implica examinar des d’una perspectiva històrica els conceptes d’habitatge protegit, d’habitatge destinat a polítiques socials i d’habitatge assequible.

MÒDUL 3: ELS AJUTS DIRECTES I L'EMERGÈNCIA HABITACIONAL
Objectius:
 Conèixer els diferents instruments de política d’habitatge desenvolupats per a donar resposta a les necessitats residencials més urgents, sobretot les d’aquelles llars en risc de perdre el seu habitatge per impagament de la hipoteca o el lloguer, així com les d’aquelles persones que pateixen una greu situació d’exclusió residencial. En aquest marc, en aquest mòdul s’analitzarà el model Housing First d’atenció a les persones sense llar i sense sostre. 


MÒDUL 4: LA REHABILITACIÓ I LA MILLORA URBANA
Objectius: 
La qualitat dels habitatges i de l’entorn urbà on es troben són aspectes claus a tenir en consideració en l’acció pública per fer efectiu el dret a un habitatge digne i adequat. En un context de contenció i revisió de les noves extensions urbanes, cal posar l’atenció en la ciutat construïda i en les seves mancances i deficiències. L’objectiu d’aquest mòdul és analitzar els instruments de rehabilitació i millora urbana amb els quals poder aconseguir que aquest entorn urbà gaudeixi dels estàndards mediambientals, funcionals i constructius adequats.

MÒDUL 5: LA INNOVACIÓ, LA RECERCA I EL CONEIXEMENT EN HABITATGE
Objectius:
 Dotar l’alumne del coneixement i les competències necessàries per plantejar i desenvolupar estudis i projectes de recerca i innovació en matèria d’habitatge, tant des d’un plantejament teòric i acadèmic, com pràctic i professional. Amb aquesta finalitat, aquest mòdul ofereix un recorregut per les principals institucions nacionals i internacionals al voltant de les quals s’articula aquesta recerca, així com de les principals vies de finançament disponibles en el marc de la Unió Europea. 


Cada mòdul té una durada de 28 hores distribuides en 7 sessions.
Una de les sessions de cada mòdul es dedicarà a realitzar una visita guiada a emplaçaments d'especial rellevància per a consolidar els coneixements adquirits al llargs de les sessions teòriques d'aula. 


Descarrega't la 
GUIA DOCENT
 

Aclariments

 

 

MODALITAT

Aquest postgrau es pot realitzar de manera presencial a les aules de l’Escola Sert i/o online mitjançant el Campus Virtual. A través d’aquesta plataforma pots connectar-te a la videoaula, seguir les classes en streaming i participar tenint un xat actiu en directe. O consultar les sessions gravades que es podran veure en qualsevol moment fins un mes després de finalitzar el curs. Això permet tenir gran flexibilitat a l’hora de formar-te i poder compaginar-ho amb la feina o la vida personal.


PREUS:* Aquests preus ja inclouen el descompte.

 

2.240 €  / 1.960 € / 1.680 € 

10% dte per tractar-se d’un itinerari de llarga durada:
2.016 €  / 1.764 € / 1.512 € *

10% dte addicional per matrícula abans del 12.02.19:
1.792 € / 1.568 € / 1.344 € *

 


MATRÍCULA
La matrícula es considerarà formalitzada amb el pagament integral de la formació. Aquest pagament s’haurà de formalitzar abans del primer dia de classe.
La inscripció al postgrau realitzada 15 dies abans del seu inici permetrà, als arquitectes col·legiats COAC, fraccionar el pagament en terminis mensuals sense interessos (s'ha de sol·licitar a l'apartat comentaris del formulari de matriculació).
Les anul·lacions d’una matrícula han de ser comunicades per escrit amb un mínim de 15 dies naturals abans de l’inici del curs. En cas contrari, s’efectuarà el càrrec corresponent al 50% de l’import de la matrícula en concepte de despeses administratives.
Si l’anul·lació de la matrícula es fa quan el curs ja ha començat, es passarà el càrrec total de l’import.
 

Informació completa, Inscripcions i novetats a:
www.arquitectes.cat/escolasert

facebook twitter Likedin gooogle+
Col·legi d'arquitectes de Catalunya
Escola Sert · C/Arcs 1-3
08002 Barcelona
93 306 78 44 · infosert@coac.net
uia
ula
CSCAE

Lloc
COAC - Carrer Arcs
Carrer Arcs, 1-3, 5a planta
08002 Barcelona (Barcelona)
93 306 78 44

Dates
Del 12/03/2019 fins al 18/07/2019,
Horari

Dimarts i Dijous de 16h a 20h. ,
Durada 140 hores  

Director/docent
Josep Casas i Jordi Bosch,
Idioma Català/Castellà 
Preus i matriculació
Data límit de matriculació: 05/03/19

Tria una opció:

Preu general (*):
1792.00 €.

COAC JOVE :
1568.00 €.

Col·legiats amb quota bàsica:
1568.00 €.

Entitats conveniades (**):
1568.00 €.

Col·legiats amb tram complementari:
1344.00 €.

Pre-matrícula

Places totals: 35El cobrament de la matrícula es farà efectiu abans de l'inici del curs o mòdul de postgrau.


(*) Estudiants, arquitectes no col.legiats i altres professionals del sector

(**)Col.legiats a altres col.legis professionals i associacions amb els que tenim conveni.