ESert
Postgrau en Polítiques d'Habitatge
EBC2190302
COAC

Lloc
COAC - Carrer Arcs
Carrer Arcs, 1-3, 5a planta
08002 Barcelona (Barcelona)
93 306 78 44

Dates
Del 12/03/2019 fins al 18/07/2019,
Horari

Dimarts i Dijous de 16h a 20h. ,
Durada 140 hores  

Director/docent
Josep Casas i Jordi Bosch,
Idioma Català/Castellà 
Preus i matriculació
Data límit de matriculació: 05/03/19

Selecciona:

Preu general (*):
2016.00 €

COAC JOVE :
1764.00 €

Col·legiats amb quota bàsica:
1764.00 €

Entitats conveniades (**):
1764.00 €

Col·legiats amb tram complementari:
1512.00 €


Places totals: 35El cobrament de la matrícula es farà efectiu abans de l'inici del curs o mòdul de postgrau.


(*) Estudiants, arquitectes no col.legiats i altres professionals del sector

(**)Col.legiats a altres col.legis professionals i associacions amb els que tenim conveni.

A qui va dirigit

Professionals, tècnics i responsables de l’Administració Pública i/o Tercer Sector, i/o estudiants universitaris del camp de l’arquitectura i l’urbanisme, i també d’altres disciplines relacionades amb l’habitatge com la geografia, la sociologia, l’economia, el dret o la ciència política que estiguin interessats en desenvolupar la seva carrera professional en l’àmbit de les polítiques d’habitatge, o que ja s’hi dediquen i tenen la necessitat d’ampliar o actualitzar els seus coneixements.

Objectius

El principal objectiu del curs és adquirir els coneixements teòrics i pràctics, i les competències necessàries per convertir-se en tècnic expert en polítiques d’habitatge.
Atesa la naturalesa complexa del fet residencial i de les polítiques públiques relacionades, aquesta especialització engloba les diferents fases del procés d’elaboració, execució i avaluació 
de les polítiques d’habitatge i es planteja des d’un enfocament multidisciplinar que engloba tant els aspectes arquitectònics com els urbanístics, els socials, els jurídics, els tècnics i els econòmics.

Programa

 Descarrega't la GUIA DOCENT


MÒDUL 1: LA PLANIFICACIÓ DE LES POLÍTIQUES D'HABITATGE
Objectius:
 Dotar als estudiants dels coneixements necessaris sobre els diferents instruments existents de planificació d’habitatge, en particular, sobre les diferents escales d’intervenció de cada instrument, els seus horitzons temporals, els objectius que persegueixen, les fonts de finançament disponibles i els actors públics i privats relacionats en la seva execució. 

MÒDUL 2: L'HABITATGE SOCIAL
Objectius: 
Aprofundir en el concepte d’habitatge social des d’un enfocament pluridisciplinari que engloba els aspectes urbans, arquitectònics, jurídics, socials, econòmics i teòrics que el caracteritzen. Aquesta especialització en matèria d’habitatge social implica examinar des d’una perspectiva històrica els conceptes d’habitatge protegit, d’habitatge destinat a polítiques socials i d’habitatge assequible.

MÒDUL 3: ELS AJUTS DIRECTES I L'EMERGÈNCIA HABITACIONAL
Objectius:
 Conèixer els diferents instruments de política d’habitatge desenvolupats per a donar resposta a les necessitats residencials més urgents, sobretot les d’aquelles llars en risc de perdre el seu habitatge per impagament de la hipoteca o el lloguer, així com les d’aquelles persones que pateixen una greu situació d’exclusió residencial. En aquest marc, en aquest mòdul s’analitzarà el model Housing First d’atenció a les persones sense llar i sense sostre. 


MÒDUL 4: LA REHABILITACIÓ I LA MILLORA URBANA
Objectius: 
La qualitat dels habitatges i de l’entorn urbà on es troben són aspectes claus a tenir en consideració en l’acció pública per fer efectiu el dret a un habitatge digne i adequat. En un context de contenció i revisió de les noves extensions urbanes, cal posar l’atenció en la ciutat construïda i en les seves mancances i deficiències. L’objectiu d’aquest mòdul és analitzar els instruments de rehabilitació i millora urbana amb els quals poder aconseguir que aquest entorn urbà gaudeixi dels estàndards mediambientals, funcionals i constructius adequats.

MÒDUL 5: LA INNOVACIÓ, LA RECERCA I EL CONEIXEMENT EN HABITATGE
Objectius:
 Dotar l’alumne del coneixement i les competències necessàries per plantejar i desenvolupar estudis i projectes de recerca i innovació en matèria d’habitatge, tant des d’un plantejament teòric i acadèmic, com pràctic i professional. Amb aquesta finalitat, aquest mòdul ofereix un recorregut per les principals institucions nacionals i internacionals al voltant de les quals s’articula aquesta recerca, així com de les principals vies de finançament disponibles en el marc de la Unió Europea. 


Cada mòdul té una durada de 28 hores distribuides en 7 sessions.
Una de les sessions de cada mòdul es dedicarà a realitzar una visita guiada a emplaçaments d'especial rellevància per a consolidar els coneixements adquirits al llargs de les sessions teòriques d'aula. 

DIRECCIÓ
Josep Casas, arquitecte, Màster en gestió i valoració urbana. Membre de l’European Network of Housing Research (ENHR).
Jordi Bosch, doctor arquitecte, llicenciat en Ciències polítiques i diplomat en gestió i administració pública. Membre de l’European Network of Housing Research (ENHR).

QUADRE DOCENT
Algaba, Antoni - Cap Àrea Assessorament Deute Hipotecari, Agència Habitatge de Catalunya
Amela, Jordi - Cap Dep. Regeneració Urbana Ajunt. BCN
Arrondo, Maite - Investigadora i Consultora en innovació de polítiques d’habitatge
Arrufí, Marta - Respons. Ciències Ambientals, Sostenibilitat i R+H+I, Agència Habitatge de Catalunya
Bach, Eugeni i Anna - Arquitectes
Baiges, Carles - Cooperativa Arquitectes La Col
Bas, Juan Antonio - Coordinador Àrea Internacional, Secretaria Habitat Urbà i Territori 
Batlle, Joan - Director Programes Socials,  Agència Habitatge de Catalunya
Bermejo, Ferran - Arquitecte, Director ITeC
Bermúdez, Teresa - Responsable Programa Sense Llar i Habitatge Càritas Diocesana BCN
Borrell, Carme - Dra. Salut Pública, Gerent Agència Salut Pública BCN
Bosch, Jordi - Doctor arquitecte ENHR
Burón, Javier - Gerent Habitatge Ajuntament de BCN
Busquets, Ferran - Director Fundació Arrels
Casas, Josep - Arquitecte ENHR
Darder, Marc - Cap Servei Acció en Habitat Urbà Dep. Territori i Sostenibilitat
Donat, Carles - Prof. Dep. Geografia UAB, Cap de projectes OHB
Donés, Josep - Secretari General Tècnic APCE
Escorihuela, Irene  - Directora Drets Econòmics, Socials i Culturals (OEDSC)
Fornt, Jaume - Dir. Adjunt Agència Habitatge de Catalunya
Garcia, Xavier - Expert accessibilitat i adaptació funcional d’Habitatges
Gassiot, Josep - Enginyer Químic i Industrial, President Gremi Constructors Obres de BCN
Gifreu, Judith - Doctora. Dret, Dret Admin. UAB, Directora Agència Habitatge de Catalunya
González, Joan Manuel - Cap Servei Tècnic Rehabilitació i Regeneració urbana, Ajunt. Sta. Coloma Gramenet
Grau, Sílvia - Directora Operativa d’Urgència, Agència Habitatge de Catalunya
Gundín, Eva - Responsable Suport Matèria Urbanisme, Agència Habitatge de Catalunya
Hosta, Montse  - Arquitecta expert en Urbanisme i Habitatge
Ibars, Marta - Cap Servei Avaluació i Qualificació Habitatge protegit, Agència Habitatge de Catalunya
Iglesias, Amadeu - Director Gerent IMPSOL
Jove, Agustí - Membre Comissió Econ. Territorial i Urbana CEC
Koopelaar, Corne- Economista, Consultor Internacional Habitatge
Linares, Josep- Dir. Operatiu Rehabilitació i Millora del Habitatge, Agència Habitatge de Catalunya
Marquès, Gonçal - Director Tècnic Habitatge INCASOL
Mauri, Xavier - Director General Fundació Habitat 3
Mestre, Anna - Responsable d’Acció Exterior, Agència Habitatge de Catalunya
Mira, Àngels - Gerent IMHAB
Módenes, Juan Antonio - Doctor en Geografia UAB
Mongil, David - Cap Oficina Habitatge Diputació de Barcelona
Muxí, Zaida - Dra. Arquitecta i Urbanista, Directora Ajunt. Sta. Coloma de Gramenet
Nasarre, Sergio - Director Càtedra UNESCO d’Habitatge
Nuñez, Jordi - Gerent VIMUSA, Habitatges Municipals Sabadell SA
París, Eva - Cap Àrea Control del Parc, Ordenació i de R+D+I,  Agència Habitatge de Catalunya
Plandiura, Roser - Directora Serveis Gestió del Parc Públic IMHAB
Pol, Josep Ramon - Cap oficina de Millora d’Àrees Urbanes
Ponce, Juli - Doctor en Dret, Dret Admin. UB, Director Institut Recerca TransJus
Quesada, Sandra - Arquitecta Urbanista Àrea Metropolitana de BCN
Ribas, Imma - Dra. en Dret, Cap Serveis Jurídics Agència Habitatge de Catalunya
Roca, Josep - Cap Servei Avaluació i Qualificació Habitatge Protegit, Agència Habitatge de Catalunya
Sánchez, Elena - Responsable Observatori Basc de   l’Habitatge
Sanuy, Jordi - Dir. Qualitat Habitatge, Agència Habitatge de Catalunya
Serra, Pere - President Consell Innovació, Coneixement i Documentació INCASOL
Serrano, Begoña - Dra. Arquitecta, Directora Institut Valencià Edificació
Sorolla, Antoni - Dir. Acció Social Relacions Institucionals de SOGEVISO
Soto, Laura -  Dra. Arquitecta, Directora Entitat Valenciana Habitatge i Sòl
Terrones, Albert - Dr. Sociologia, Cap Secció Habitatge Ajunt. Mataró
Toledo, Albert - Dir. Promoció Habitatge, Agència Habitatge de Catalunya
Torrent, Marc - Director General APCE
Trilla, Carme - Presidenta Fund. Habitat 3  i Observatori Metropolità Habitatge de BCN.
Vergés, Anna - Directora OHB
Yoldi, Mario - Dir. Planificació i Processos Operatius d’Habitatge del Govern Basc

 

Aclariments

 

 

MODALITAT

Aquest postgrau es pot realitzar de manera presencial a les aules de l’Escola Sert i/o online mitjançant el Campus Virtual. A través d’aquesta plataforma pots connectar-te a la videoaula, seguir les classes en streaming i participar tenint un xat actiu en directe. O consultar les sessions gravades que es podran veure en qualsevol moment fins un mes després de finalitzar el curs. Això permet tenir gran flexibilitat a l’hora de formar-te i poder compaginar-ho amb la feina o la vida personal.


PREUS:* Aquests preus ja inclouen el descompte.

 

2.240 €  / 1.960 € / 1.680 € 

10% dte per tractar-se d’un itinerari de llarga durada:
2.016 €  / 1.764 € / 1.512 € *

10% dte addicional per matrícula abans del 12.02.19:
1.792 € / 1.568 € / 1.344 € *

 


MATRÍCULA
La matrícula es considerarà formalitzada amb el pagament integral de la formació. Aquest pagament s’haurà de formalitzar abans del primer dia de classe.
La inscripció al postgrau realitzada 15 dies abans del seu inici permetrà, als arquitectes col·legiats COAC, fraccionar el pagament en terminis mensuals sense interessos (s'ha de sol·licitar a l'apartat comentaris del formulari de matriculació).
Les anul·lacions d’una matrícula han de ser comunicades per escrit amb un mínim de 15 dies naturals abans de l’inici del curs. En cas contrari, s’efectuarà el càrrec corresponent al 50% de l’import de la matrícula en concepte de despeses administratives.
Si l’anul·lació de la matrícula es fa quan el curs ja ha començat, es passarà el càrrec total de l’import.
 

Informació completa, Inscripcions i novetats a:
www.arquitectes.cat/escolasert

facebook twitter Likedin gooogle+
Col·legi d'arquitectes de Catalunya
Escola Sert · C/Arcs 1-3
08002 Barcelona
93 306 78 44 · infosert@coac.net
uia
ula
CSCAE

Lloc
COAC - Carrer Arcs
Carrer Arcs, 1-3, 5a planta
08002 Barcelona (Barcelona)
93 306 78 44

Dates
Del 12/03/2019 fins al 18/07/2019,
Horari

Dimarts i Dijous de 16h a 20h. ,
Durada 140 hores  

Director/docent
Josep Casas i Jordi Bosch,
Idioma Català/Castellà 
Preus i matriculació
Data límit de matriculació: 05/03/19

Tria una opció:

Preu general (*):
2016.00 €

COAC JOVE :
1764.00 €

Col·legiats amb quota bàsica:
1764.00 €

Entitats conveniades (**):
1764.00 €

Col·legiats amb tram complementari:
1512.00 €


Places totals: 35El cobrament de la matrícula es farà efectiu abans de l'inici del curs o mòdul de postgrau.


(*) Estudiants, arquitectes no col.legiats i altres professionals del sector

(**)Col.legiats a altres col.legis professionals i associacions amb els que tenim conveni.