ESert
Màster en Direcció d'empreses immobiliàries innovadores
EBC3191001
COAC

Lloc
COAC - Carrer Arcs
Carrer Arcs, 1-3, 5a planta
08002 Barcelona (Barcelona)
93 306 78 44

Dates
Del 02 d'octubre de 2019 al 08 de juliol de 2020,
Horari

Dimecres de 09:15h a 18:45h,
Durada 1500 hores  

Director/docent
Ana Puig-Pey i Marc Torrent,
Idioma Català 
Preus i matriculació
Data límit de matriculació: 25/09/19

Selecciona:

Preu general (*):
6480.00 €.

COAC JOVE :
5670.00 €.

Col·legiats amb quota bàsica:
5670.00 €.

Entitats conveniades (**):
5670.00 €.

Col·legiats amb tram complementari:
4860.00 €.

Pre-matrícula

Places totals: 30El cobrament de la matrícula es farà efectiu abans de l'inici del curs o mòdul de postgrau.


(*) Estudiants, arquitectes no col.legiats i altres professionals del sector

(**)Col.legiats a altres col.legis professionals i associacions amb els que tenim conveni.

A qui va dirigit

El Màster en Direcció d'empreses immobiliàries innovadores pretén establir un nou paradigma en la gestió immobiliària en el qual les necessitats reals dels ciutadans, de la ciutat i de l'entorn es transformin en desenvolupaments urbanístics i projectes d'edificació amb un alt contingut d'innovació en els models, processos i productes convencionals.

L'empresa immobiliària requereix una adequació ràpida als criteris emergents d'edificació intel·ligent, sostenible, d'alta qualitat ambiental, digital i robòtica, alhora que hauria de plantejar processos amb la participació de tots els agents vinculats. El caràcter professional i pluridisciplinari del màster ens permet pensar que els canvis impulsats des de la direcció de les empreses conjuntament amb els responsables de gestionar i d'analitzar les operacions immobiliàries poden assegurar l'èxit del repte plantejat.

El màster es dirigeix a arquitectes, arquitectes tècnics, enginyers, enginyers tècnics, economistes, gestors i empresaris, etc. que vulguin especialitzar-se en l'anàlisi i gestió d’operacions immobiliàries des d’un punt de vista arquitectònic, constructiu, econòmic, financer, comercial i d’explotació.
També està dirigit a aquells gestors que, gaudint d’una visió parcial del negoci immobiliari, vulguin assolir una visió completa d'aquest.

Objectius

Adquirir per part dels estudiants els coneixements que els permetran crear i dirigir una empresa de promoció immobiliària innovadora incloent l'adquisició de les competències necessàries per a analitzar i gestionar projectes i operacions immobiliàries.

 

Programa

Aquest màster es realitzarà a partir de sessions magistrals combinades amb estudi de casos, tutories i workshops. A través de la “metodologia del cas”, l’alumne assolirà els coneixements a través de treballar casos pràctics i reals. Aquest mètode permet aprofundir molt més sobre els problemes que sorgeixen en la pràctica professional diària d’un analista o gestor de projectes urbanístics i immobiliaris.
 
1. ACTUALITAT DEL SECTOR IMMOBILIARI, NORMATIVA D'APLICACIÓ I POLÍTIQUES D'HABITATGE (8 ECTS)
1.1. Entorn econòmic.
1.2. Indicadors econòmics i mercat immobiliari.
1.3. Actualitat i futur del sector immobiliari.
1.4. Conjuntura actual del mercat residencial.
1.5. Mercat immobiliari europeu i internacional.
1.6. Polítiques d'habitatge.
1.7. La intervenció de l'administració en el sector immobiliari.
1.8. Mesures de foment.
1.9. Promoció pública.
1.10. Pla estatal d'habitatge.
1.11. Pla de dret a l'habitatge.
1.12. Implicacions amb la llei d'urbanisme.
1.13. Ajudes i estructura pressupostària.

2. PLANIFICACIÓ I GESTIÓ URBANÍSTICA (4 ECTS)
2.1. Règim de la propietat del sòl i planejament urbanístic.
2.2. Gestió i pràctica urbanística.
2.3. Llicències, mesures de protecció i règim sancionador urbanístic.

3. ANÀLISI DE MERCAT I VIABILITAT DE PRODUCTES IMMOBILIARIS (7 ECTS)
3.1. Viabilitat d'operacions immobiliàries.
3.2. Criteris de valoració i taxació.
3.3. Adquisició de metodologies d'anàlisis.
3.4. Aspectes legals de les operacions immobiliàries.
3.5. Instruments i anàlisis de viabilitat.
3.6. Mercat i anàlisi d'operacions i productes immobiliaris.
 
4. PLANIFICACIÓ I GESTIÓ D'OPERACIONS IMMOBILIÀRIES (8 ECTS)
4.1. Gestió d'equips.
4.2. Gestió de projectes.
4.3. Gestió d'obres.
4.4. Control i seguiment de projecte i obra.
4.5. Contractes.
4.6. Responsabilitats dels agents.
4.7. Seguiment econòmic.
4.8. Explotació i manteniment d'actius.
4.9. Facility Manager.

5. INNOVACIÓ EN EL SECTOR IMMOBILIARI (10 ECTS)
5.1. Nous models de promoció immobiliària: Services.
5.2. Innovació en els processos: BIM, Realitat Virtual.
5.3. Innovació en els productes i serveis. 
5.4. Demanda i oferta d'habitatge: formació del preu.
5.5. RRR (Rehabilitació, Regeneració i Renovació urbana)-Habitatge flexible-Habitatge de ràpida construcció-Proptech(component Tech valorant el producte immobiliari).
5.6. Sostenibilitat i edificis d'alta qualitat ambiental.
5.7. Robòtica.

6. DIRECCIÓ ESTRATÈGICA D'EMPRESES IMMOBILIÀRIES (8 ECTS)
6.1. Organizació d'empreses immobiliàries.
6.2. Models d'empreses immobiliàries.
6.3. Gestió de projectes, obres i explotació.
6.4. El project management y el facility management.
6.5. Agents i responsabilitats dels agents.
6.6. Financiació.
6.7. Fiscalitat immobiliària: estatal, autonòmica i local.
6.8. Els regims fiscals d'arrendament de vivenda.
6.9. Condicionants jurídics i responsabilitats empresarials en la producció immobiliària.
6.10. Contractació, Prevenció de Riscos Laborals i Llei d'Ordenació de l'Edificació.

PROJECTE FINAL (15 ECTS)
El projecte final serà un treball d'aplicació de continguts, conceptes i tècniques, explicats al llarg dels mòduls de cada programa.  
 
 
 
 
 

Aclariments

El programa està organitzat de la següent forma:
 
 
MÀSTER 
Direcció d'empreses immobiliàries innovadores
POSTGRAU 1 
Analista i gestor d'operacions i projectes immobiliaris
 POSTGRAU 2 Promotor i director d'empreses immobiliàries innovadores

Actualitat del sector immobiliari, normativa d'aplicació i polítiques d'habitatge. 

 
8 ECTS
 
 
4 ECTS
 
4 ECTS


Planificació i gestió urbanística.

4 ECTS
4 ECTS
-
Anàlisi de mercat i viabilitat de productes immobiliaris. 
7 ECTS
 
7 ECTS 
 
-
Planificació i gestió d'operacions immobiliàries.
8 ECTS
4 ECTS
4 ECTS 

Innovació en el sector immobiliari. 

10 ECTS
3 ECTS
7 ECTS
Direcció estratègica d'empreses immobiliàries.
8 ECTS
8 ECTS 


 Projecte Final
 

15 ECTS
4 ECTS
4 ECTS
TOTAL CRÈDITS
60 ECTS*
26 ECTS
27 ECTS
 
  
Matricula't des d'aquesta fitxa
  

 Matricula't 
 
Matricula't 

Duració:

La duració del curs correspon a 60 crèdits ECTS* (1500 hores)

*ECTS és la unitat de mesura oficial a partir de la qual es dissenyen les titulacions en el marc de l'Espai Europeu d'Educació Superior. Es basa en el còmput total del treball de l'alumne. Inclou les hores de classes teòriques i pràctiques, més l'esforç dedicat a l'estudi, a la preparació i realització d'exàmens, i projecte final. 1 crèdit ECTS equival a 25 hores. 

 
Modalitat:
Aquest màster es realitzarà en modalitat presencial a les aules de l’Escola Sert. En el cas que en alguna ocasió no puguis accedir a classe, l'escola Sert posa a la teva disponibilitat l'opció de seguir  la classe en streaming mitjançant el Campus Virtual. A través d’aquesta plataforma pots connectar-te a la videoaula, seguir les classes en streaming i participar tenint un xat actiu en directe. O consultar les sessions gravades que es podran veure en qualsevol moment fins un mes després de finalitzar el curs. Això permet tenir gran flexibilitat a l’hora de formar-te i poder compaginar-ho amb la feina o la vida personal. 

 

Direcció:
Ana Puig-Pey, Doctora Arquitecta en Organització Empreses, UPC. 
Marc Torrent. 
Director general Associació de Promotors i Constructors d’Edificis de Catalunya APCE

 

Titulació:

 • Títol de màster propi expedit per la Universitat Politècnica de Catalunya. Per a la seva obtenció és necessari tenir una titulació universitària oficial. De no ser així, l'alumne/a obtindrà un certificat de superació del programa expedit per la Fundació Politècnica de Catalunya.
 

""""     """"

  

Requisits:

 • Titulació universitària oficial

 

Matrícula:

La matrícula es considerarà formalitzada amb el pagament integral de la formació.

Aquest pagament s’haurà de formalitzar abans del primer dia de classe.

La inscripció al postgrau realitzada 15 dies abans del seu inici permetrà, als arquitectes col·legiats COAC, fraccionar el pagament en terminis mensuals sense interessos (s'ha de sol·licitar a l'apartat comentaris del formulari de matriculació).

Les anul·lacions d’una matrícula han de ser comunicades per escrit amb un mínim de 15 dies naturals abans de l’inici del curs. En cas contrari, s’efectuarà el càrrec corresponent al 50% de l’import de la matrícula en concepte de despeses administratives.

Si l’anul·lació de la matrícula es fa quan el curs ja ha començat, es passarà el càrrec total de l’import.

 

Equip acadèmic: 
MÀSTER EN DIRECCIÓ D'EMPRESES IMMOBILIÀRIES INNOVADORES

POSTGRAU EN ANÀLISI I GESTIÓ D'OPERACIONS I PROJECTES IMMOBILIARIS  
 • ALEGRET, ALBERTODoctor arquitecte UPC i Vicepresident d'AEVIU
 • APCEDE MONER, IGNASIDirector Tècnic de Gestió de projectes BIMSA
 • BATLLE, ENRIC. Roig i Batlle Associats
 • DE JOSEMARIA, IMMAArquitecta Urbanista
 • DONES, JOSEP. Secretari general Associació de Promotors i Constructors d’Edificis de Catalunya
 • GARCIA ALMIRALL, PILAR. Arquitecta, Directora Dep. Tecnologia de l'Arquitectura. UPC 
 • GIL, JOSE LUISGerent de GESOB
 • JIMENEZ, JORDIArquitecte, Àrea urbanisme Ajuntament de Vilanova i la Geltrú
 • MARTÍN, XAVIERArquitecte. Director Àrea Sòl i Construcció IOSA Inmuebles, S.L.U
 • MARÍN, ARTUROLease Portfolio Manager. Anticipa Real Estate Blackstone Servicer
 • MOLINA, PABLOCUATRECASES
 • MOREU, SILVIADirectora de coordinació, Solvia Desarrollos Inmobiliarios
 • PEREZ, PACODirector de Promoció i Desenvolupament. SOLVIA
 • PUIG-PEY, ANA. Doctora arquitecta en Organizació d'Empreses, UPC
 • TORRENT, JOAN MARC. Director general Associació de Promotors i Constructors d’Edificis de Catalunya APCE
 • VILAJOANA, XAVIER. CEO EUROPROJECTES
 • ZAZURCA, MERCE. Arquitecta

POSTGRAU EN PROMOCIÓ I DIRECCIÓ D'EMPRESES IMMOBILIARIES INNOVADORES

 • ALDABÓ, XAVIER. Conseller Delegat Finques Farrè
 • AMARO, JUAN CARLOS. ESADE. ITEC. AEDES. CUATRECASES
 • ARTES, JOAN. La casa por el tejado
 • BORDAS, MARTA 
 • BOSQUE, RAUL. Arquitecte QMTGlobal
 • CASACUBERTA, CAMIL 
 • CONDE, LUIS. CAIXABANC
 • CLIMENT, JOSEP. Director econòmic IOSA Inmuebles, S.L.U 
 • DE VALDIVIA, FERNANDO. Jutge Barcelona
 • FARINOS, GUILLERMO. Arquitecte
 • GENER, ANA. Aguirre Newman. Pricewaterhouse. Finques Amat. Fotocasa.Idealista
 • GIL, ANTONIO. CUATRECASAS
 • GOMEZ, XAVIER. Responsable Sòl a IOSA Inmuebles, S.L.U 
 • GUTIERREZ, DANIEL. Arquitecte
 • MARTÍN, XAVIER . Arquitecto. Director Àrea Sòl i Construcció IOSA Inmuebles, S.L.U 
 • MARTINEZ, EVA. Fem Ciutat
 • MORTE, MIQUEL. CEO Compact Hàbitat
 • PICH, FELIPE
 • PICÓ, ANTONI. CEO Growing Buildings Group
 • PUIG-PEY, ANA. Doctora arquitecta en Organizació d'Empresas, UPC
 • SERRA, PERE. INCASOL. Via CELERE. La COL
 • TORRENT, MARC. Director general Associació de Promotors i Constructors d’Edificis de Catalunya APCE
 • VIDAL-QUADRAS, MARTIN. Director General RAPEJUN
 • VILAJOANA, XAVIER. CEO EUROPROJECTES

 

 

Informació completa, Inscripcions i novetats a:
www.arquitectes.cat/escolasert

facebook twitter Likedin gooogle+
Col·legi d'arquitectes de Catalunya
Escola Sert · C/Arcs 1-3
08002 Barcelona
93 306 78 44 · infosert@coac.net
uia
ula
CSCAE

Lloc
COAC - Carrer Arcs
Carrer Arcs, 1-3, 5a planta
08002 Barcelona (Barcelona)
93 306 78 44

Dates
Del 02 d'octubre de 2019 al 08 de juliol de 2020,
Horari

Dimecres de 09:15h a 18:45h,
Durada 1500 hores  

Director/docent
Ana Puig-Pey i Marc Torrent,
Idioma Català 
Preus i matriculació
Data límit de matriculació: 25/09/19

Tria una opció:

Preu general (*):
6480.00 €.

COAC JOVE :
5670.00 €.

Col·legiats amb quota bàsica:
5670.00 €.

Entitats conveniades (**):
5670.00 €.

Col·legiats amb tram complementari:
4860.00 €.

Pre-matrícula

Places totals: 30El cobrament de la matrícula es farà efectiu abans de l'inici del curs o mòdul de postgrau.


(*) Estudiants, arquitectes no col.legiats i altres professionals del sector

(**)Col.legiats a altres col.legis professionals i associacions amb els que tenim conveni.