transparent

Internacional Catalana

Edifici d'habitatge de protecció oficial, Rennes, França

PichArchitects + David Cras

Obra destacada

Veure totes les mostres

Anys disponibles

2014( 3 )

2016

Modalitats disponibles

Modalitat Asignada : Inclou edificis d'habitatges plurifamiliars de promoció privada

Veure les obres de totes les modalitats