transparent

Internacional Catalana

ESCOLA NDJORE II

UNIVERSITAT SENSE FRONTERES

Obra destacada

ESCUELA TÉCNICA Nº407

Ministerio de Obras Públicas de Santa Fe, Argentina

Obra destacada

Batiment 774

Francesco Soppelsa
Octavio Mestre

Obra destacada

PK SAINT-ROCH

archikubik

Obra destacada

Veure totes les mostres

Anys disponibles

2016( 4 )

2014

2017

Modalitats disponibles

Modalitat Asignada : Inclou edificis de nova planta de promoció pública

Veure les obres de totes les modalitats