transparent

Vallès

CASA 1101

HARQUITECTES AREA PRODUCTIVA, SLP

Obra destacada

CASA 1014

HARQUITECTES AREA PRODUCTIVA, SLP

Obra destacada

Casa Jardi 0,86_Z

BAILORULL

Obra destacada

59RUT Obra nova de casa entre mitgeres al Centre de Terrassa

Llorenç Vallribera farriol
Montserrat Garcia Carceller

HABITATGE UNIFAMILIAR EN TESTERA

JORDI GUAL i CASTELLANA
SALVADOR RIBAS SERRA
XAVIER CAVERO i BUSCATÓ

3+2 MATADEPERA

Ferran Triviño Cardete

CASA R5

MARC MOGAS BARTOMEU

Habitatge aïllat amb despatx

Miguel Clemente Martínez

Veure totes les mostres

Anys disponibles

2016( 21 )

2011

Modalitats disponibles

Modalitat Asignada : Inclou edificis d'habitatges unifamiliars de promoció privada

Veure les obres de totes les modalitats