transparent

Camp de Tarragona

Tanatori municipal del Morell

Ramon Gasull Barberà
Víctor Pujol Hugas

Ajuntament

Ricardo-Saúl Sánchez

Biblioteca Pere Anguera

STM Arquitectura Ajuntament de Reus. Gabrile Bosques Sànchez
Tous arquitectes SLPU. Joan Tous Gomà-Camps, arquitecte

Veure totes les mostres

Anys disponibles

2017( 3 )

Modalitats disponibles

Modalitat Asignada : Inclou edificis de nova planta de promoció pública

Veure les obres de totes les modalitats