transparent

Vallès

06-158 Habitatge M&N

AREA, estudi d'arquitectura s.l.p.

AMT-70

XAVIER MARCÓ I DE GARRIGA

S327

MARC MOGAS BARTOMEU
RICARD BALLESTA CHICANO

HABITATGE 4007

PUNT ESTUDI D'ARQUITECTURA S.L.P.

HABITATGE 3907

PUNT ESTUDI D'ARQUITECTURA S.L.P.

habitate unifamiliar

*.gif arquitectura scp

vivenda unifamiliar aïllada

Jordi Martín i Forns
Roger Vilà i Font

AMPLIACIÓ VIVENDA UNIFAMILIAR

exitprojectes estudi d'arquitectura s.c.p.

Al Peu de la Mola

Meritxell Rocafull Campanyà
Peadar McGrath Gaffney

1 2 3 4

Veure totes les mostres

Anys disponibles

2011( 35 )

2016

Modalitats disponibles

Modalitat Asignada : Inclou edificis d'habitatges unifamiliars de promoció pública o privada

Veure les obres de totes les modalitats