transparent

Camp de Tarragona

EDIFICI ALTADIS

JOAQUIN LACRUZ LACLAUSTRA

EDIFICI D'HABITATGES,LOCALS I APARCAMENTS

AGUSTÍ TARRÉS AZNÁREZ
JOAN MARIA GUINOVART LLAGOSTERA

Edifici plurifamiliar de 8 habitatges i baixos comercials

Castellví i associats, arquitectura i urbanisme, slp

10 habitatges en filera

Daniel Gimeno Doménech

RESIDENCIAL CENTCELLES III / 8 VPO + LOCALES COMERCIALES

JOAQUIN AGUILERA TORRES
JORDI GUERRERO FERNANDEZ

Veure totes les mostres

Anys disponibles

2011( 7 )

2013( 2 )

Modalitats disponibles

Modalitat Asignada : Inclou edificis d'habitatges plurifamiliars de promoció privada

Veure les obres de totes les modalitats