transparent

EDIFICI DE 120 HABITATGES AMB LOCALS I APARCAMENT

ENRIC MIR TEIXIDOR
FRANCISCO MONSO DE PRAT
ROBERT MIR TEIXIDOR

288 habitatges, locals comercials i aparcaments al Pla de Palau de Barcelona

Alfred Vives Torrents
Antoni Romagosa Branchadell
Ernest Compta González

112 HABITATGES PER A GENT JOVE

MARTI MIRALLES ARQUITECTES SLP

Torre de 77 Habitatges VPO a la Plaça Europa

Sergi Godia i Berta Barrio (GODIA& BARRIO Arq)

ANTERIOR 4

Anys disponibles

Any seleccionat: 2013

Veure les obres de tots els anys

Modalitats disponibles

Modalitat Asignada : Inclou edificis d'habitatges plurifamiliars de promoció pública o privada

Veure les obres de totes les modalitats