transparent

Sagristia de Can Prat

Francesc Badia i Armengol

Centre de Medicina Avançada del Vallès

Codina Prat Valls i arquitectes associats S.L.P.

Nova seu del Centre Tecnològic LEITAT

B01 arquitectes Amadó-Domènech SCP

PBE EDIFICI BATXILLERAT ESCOLA MERITXELL

Llorenç Campdepadrós Cebrià

Casa Prat

Rob Dubois

Piscina Coberta i Sala Esportiva

Taller d'Arquitectura i Territori, SLP

ANTERIOR 12

Modalitats disponibles

Modalitat Asignada : Inclou edificis de nova planta de promoció privada

Veure les obres de totes les modalitats