transparent

PARC DE CAN RIVIÈRE

VIGUM PROJECT, SLP

Remodelació de l’antiga carretera Nacional II

Mancomunitat de Municipis de l'Àrea Metropolitana de Barcelona

Adequació Espai lliure Vianesos

Casadevall-Medina Arquitectes, S.L.P

DESPATX PER ADVOCATS

Àngel Exojo Estudi d'Arquitectura SLP

Vermut-Restaurant Tres Macarrons

Cotacero Taller Arquitectura

ANTERIOR 27

Modalitats disponibles

Modalitat Asignada : Inclou intervencions interiors i exteriors, efímeres o permanents

Veure les obres de totes les modalitats