transparent

Parc central Avda. Onze de Setembre

LLOVERAS & SOLER, ARQUITECTES, S.L.P.

Reurbanització del Carrer Major

Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB)

Arranjament de la Plaça Sant Ramon

Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB)

Urbanització de la Plaça Penedès

mamendomingo¡!ernestferre, arqs

Remodelació del Parc Primer de Maig

Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB)

Passeig i ampliació de la passarel·la sobre el riu Ripoll

Manuel Reventós i Rovira
Victoria Fiol Duran

ANTERIOR 5 6 7 8

Modalitats disponibles

Modalitat Asignada : Intervencions paisatgístiques i ordenació d’espais urbans

Veure les obres de totes les modalitats