transparent

Pla Director del Castell de Jorba

Carles Enrich Giménez

Anys disponibles

2014( 1 )

2016( 2 )

Modalitats disponibles

Modalitat Asignada : Inclou qualsevol figura de planejament urbanístic amb aprovació definitiva entre l’1 de gener de 2011 i el 31 de desembre de 2015

Veure les obres de totes les modalitats