transparent

BLOG ARQUITECTURA ROSAMARIAGAL

Rosa Maria GALIMANY GRANÉS

Anys disponibles

Any seleccionat: 2015

Veure les obres de tots els anys

Modalitats disponibles

Modalitat Asignada : Inclou accions, tasques i treballs no necessariament vinculats a l'edificació i el planejament (Veure descripció a les Bases)

Veure les obres de totes les modalitats