transparent

Postgrau de Bioarquitectura

La Tercera Pell SCCL

Obra destacada

Laboratori Barberí

RCR Arquitectes

Pla estel* Plaça Joan Miró

Pla estel* (estratègies socials per al territori i els espais lliures)

Anys disponibles

2016( 4 )

2017( 1 )

Modalitats disponibles

Modalitat Asignada : Inclou accions, tasques i treballs d’intervenció en el sector de serveis, consultoria i organització, en el mon de l’administració pública, la indústria,... i en altres sectors econòmics i productius que no estiguin directament vinculats -o que no aboquin necessariament- a l’edificació o al planejament (ja inclosos en els anteriors apartats), i que treballin i aportin de manera clara valors i àrees de coneixement estretament vinculades amb la formació i les atribucions pròpies dels arquitectes.

Veure les obres de totes les modalitats