transparent

Anys disponibles

Any seleccionat: 2014

Veure les obres de tots els anys

Modalitats disponibles

Modalitat Asignada : Inclou qualsevol figura de planejament urbanístic amb aprovació definitiva entre l’1 de gener de 2011 i el 31 de desembre de 2015

Veure les obres de totes les modalitats