transparent

Hospital Hedwigshöhe, Berlin - Treptow.

Brullet - deLuna i Associats, SLP / Pinearq, SLP amb huber staudt architekten bda

Obra destacada

NORUMS ROOM

Tarraso arkitektur

Obra destacada

PIAZZA MAZZINI

Office of Architecture in Barcelona S.L.P. (OAB)

Obra destacada

REMODELACIÓ DE LA PLAÇA DE LA RÉPUBLIQUE I ESPAIS ANNEXES

EMBA_Estudi Massip-Bosch

Obra destacada

PAVELLÓ A RÍO BLANCO, GUADALAJARA, MÉXICO

ESTUDIO CARME PINOS SLP

Obra destacada

Cases CLF

Estudio BaBO srl

Obra destacada

ESCUELA TÉCNICA 508

Francisco Quijano
Gustavo Sapiña
Mario Corea

Obra destacada

ANTERIOR 2 3 4 5 6 7 ... 28

Anys disponibles

Any seleccionat: 2014

Veure les obres de tots els anys

Modalitats disponibles

Edificis de Nova Planta d’Ús Privat - Edificis d’habitatges plurifamiliars, de promoció privada( 2 )

Edificis de Nova Planta d’Ús Privat - Edificis d’us no residencial, de promoció privada( 4 )

Edificis de Nova Planta d’Ús Privat- Edificis d’habitatges unifamiliars, de promoció privada ( 5 )

Edificis de Nova Planta d’Ús Públic - Inclou edificis de nova planta de promoció pública( 6 )

Espais exteriors: espais urbans, parcs i jardins, intervencions en el paisatge i urbanisme( 7 )

Espais exteriors: figures de planejament urbanístic amb aprovació definitiva entre el 01/01/2013 i el 31/12/2014( 1 )

Inclou edificis d'habitatges plurifamiliars de promoció privada( 7 )

Inclou edificis d'habitatges unifamiliars de promoció privada( 60 )

Inclou edificis de nova planta de promoció privada( 21 )

Inclou edificis de nova planta de promoció pública( 30 )

Inclou intervencions de rehabilitació( 8 )

Inclou intervencions interiors i exteriors, efímeres o permanents( 37 )

Inclou qualsevol figura de planejament urbanístic amb aprovació definitiva entre l’1 de gener de 2011 i el 31 de desembre de 2015( 1 )

Inclou qualsevol figura de planejament urbanístic aprovada( 4 )

Interiorisme: obres d’arquitectura d’interiors, disseny i arquitectura efímera( 7 )

Intervencions paisatgístiques i ordenació d’espais urbans( 10 )

Projectes - Aquesta modalitat esta reservada només als treball que optin al Premi Fundació Banc Sabadell (la seva descripció es troba a l’apartat dedicat al Premi)( 9 )

Restauració: Obres de restauració, rehabilitació o reforma( 8 )