transparent

Extensió Escola de Música

Miralles Tagliabue EMBT

Obra destacada

Espais Públics Hafencity

Miralles Tagliabue EMBT

Obra destacada

maison buq

nubuqnu

Obra destacada

Edifici d'habitatge de protecció oficial, Rennes, França

PichArchitects + David Cras

Obra destacada

Pavelló de España Exposició Universal de Shanghai 2010

Miralles Tagliabue EMBT

Obra destacada

Casa VIB

Estudio BaBO SRL.

Obra destacada

Transformación Urbana de la Avenida Hidalgo

Bandada Projectes SLPU

Obra destacada

Hospital Paramétrico de Puyo

Patricio Martínez, Maximià Torruella, Arquitectura SLP

Obra destacada

HABITATGE UNIFAMILIAR ENTRE MITGERES

M6 ARQUITECTURA

Obra destacada

ANTERIOR 3 4 5 6 7 8 ... 28

Anys disponibles

Any seleccionat: 2014

Veure les obres de tots els anys

Modalitats disponibles

Edificis de Nova Planta d’Ús Privat - Edificis d’habitatges plurifamiliars, de promoció privada( 2 )

Edificis de Nova Planta d’Ús Privat - Edificis d’us no residencial, de promoció privada( 4 )

Edificis de Nova Planta d’Ús Privat- Edificis d’habitatges unifamiliars, de promoció privada ( 5 )

Edificis de Nova Planta d’Ús Públic - Inclou edificis de nova planta de promoció pública( 6 )

Espais exteriors: espais urbans, parcs i jardins, intervencions en el paisatge i urbanisme( 7 )

Espais exteriors: figures de planejament urbanístic amb aprovació definitiva entre el 01/01/2013 i el 31/12/2014( 1 )

Inclou edificis d'habitatges plurifamiliars de promoció privada( 7 )

Inclou edificis d'habitatges unifamiliars de promoció privada( 60 )

Inclou edificis de nova planta de promoció privada( 21 )

Inclou edificis de nova planta de promoció pública( 30 )

Inclou intervencions de rehabilitació( 8 )

Inclou intervencions interiors i exteriors, efímeres o permanents( 37 )

Inclou qualsevol figura de planejament urbanístic amb aprovació definitiva entre l’1 de gener de 2011 i el 31 de desembre de 2015( 1 )

Inclou qualsevol figura de planejament urbanístic aprovada( 4 )

Interiorisme: obres d’arquitectura d’interiors, disseny i arquitectura efímera( 7 )

Intervencions paisatgístiques i ordenació d’espais urbans( 10 )

Projectes - Aquesta modalitat esta reservada només als treball que optin al Premi Fundació Banc Sabadell (la seva descripció es troba a l’apartat dedicat al Premi)( 9 )

Restauració: Obres de restauració, rehabilitació o reforma( 8 )