transparent

ENRI

josep muñoz i pérez/jmp land.art.scape.architecture, slp

Obra destacada

CENTRE ENOTURISME ALTA ALELLA

SOLDEVILA SOLDEVILA SOLDEVILA ARQUITECTES SLP

Obra destacada

Biblioteca Antoni Comas -A l'antic escorxador-

Mª Dolors Periel Piquer

Obra destacada

HABITATGE UNIFAMILIAR AÏLLAT A AMPOSTA

FERRAN I ÒSCAR ARQUITECTES ASSOCIATS SLP

Obra destacada

INSTITUT ESCOLA MARE DE DÉU DEL PORTAL DE BATEA

ROIG MONTAGUT SERVEIS D'ARQUITECTURA SLP

Obra destacada

REHABILITACIÓ DE L'ESGLÉSIA DE SANT PERE DE CORBERA D'EBRE

Ferran Vizoso Rodríguez
Núria Bordas i Contel

Obra destacada

REHABILITACIÓ - AMPLIACIÓ PER A ÚS D'HABITATGE

SABELA REVERTER MASIÀ

Obra destacada

ANTERIOR 4 5 6 7 8 9 ... 28

Anys disponibles

Any seleccionat: 2014

Veure les obres de tots els anys

Modalitats disponibles

Edificis de Nova Planta d’Ús Privat - Edificis d’habitatges plurifamiliars, de promoció privada( 2 )

Edificis de Nova Planta d’Ús Privat - Edificis d’us no residencial, de promoció privada( 4 )

Edificis de Nova Planta d’Ús Privat- Edificis d’habitatges unifamiliars, de promoció privada ( 5 )

Edificis de Nova Planta d’Ús Públic - Inclou edificis de nova planta de promoció pública( 6 )

Espais exteriors: espais urbans, parcs i jardins, intervencions en el paisatge i urbanisme( 7 )

Espais exteriors: figures de planejament urbanístic amb aprovació definitiva entre el 01/01/2013 i el 31/12/2014( 1 )

Inclou edificis d'habitatges plurifamiliars de promoció privada( 7 )

Inclou edificis d'habitatges unifamiliars de promoció privada( 60 )

Inclou edificis de nova planta de promoció privada( 21 )

Inclou edificis de nova planta de promoció pública( 30 )

Inclou intervencions de rehabilitació( 8 )

Inclou intervencions interiors i exteriors, efímeres o permanents( 37 )

Inclou qualsevol figura de planejament urbanístic amb aprovació definitiva entre l’1 de gener de 2011 i el 31 de desembre de 2015( 1 )

Inclou qualsevol figura de planejament urbanístic aprovada( 4 )

Interiorisme: obres d’arquitectura d’interiors, disseny i arquitectura efímera( 7 )

Intervencions paisatgístiques i ordenació d’espais urbans( 10 )

Projectes - Aquesta modalitat esta reservada només als treball que optin al Premi Fundació Banc Sabadell (la seva descripció es troba a l’apartat dedicat al Premi)( 9 )

Restauració: Obres de restauració, rehabilitació o reforma( 8 )