transparent

Casa Vieja

Andreas Bappler
Greta Tresserra

Obra destacada

Museum Serlachius Gösta Pavilion

MX_SI architectural studio

Nuevo Edificio Académico de la Facultad de Artes UC

Fernando Pérez Oyarzun
José Quintanilla Chala

Obra destacada

CASA PER A NENS ORFES AMB NECESSITATS ESPECÍFIQUES

albert faus arquitectura

Obra destacada

BIBLIOTECA KATIOU

albert faus arquitectura

Obra destacada

CENTRE DE RECERCA ICTA-ICP DE LA UAB 1102

HARQUITECTES+dataAE

Obra destacada

Anys disponibles

Any seleccionat: 2016

Veure les obres de tots els anys

Modalitats disponibles

Modalitat Asignada : Inclou edificis de nova planta de promoció privada

Veure les obres de totes les modalitats