transparent

Camina Tamshi

Equal Saree

Obra destacada

RENATUR MILAN

AAIMM Arquitectura

Anys disponibles

Any seleccionat: 2016

Veure les obres de tots els anys

Modalitats disponibles

Modalitat Asignada : Projectes - Aquesta modalitat esta reservada només als treball que optin al Premi Fundació Banc Sabadell (la seva descripció es troba a l’apartat dedicat al Premi)

Veure les obres de totes les modalitats