transparent

Postgrau de Bioarquitectura

La Tercera Pell SCCL

Obra destacada

Anys disponibles

Any seleccionat: 2017

Veure les obres de tots els anys

Modalitats disponibles

Modalitat Asignada : Inclou accions, tasques i treballs d’intervenció en el sector de serveis, consultoria i organització, en el mon de l’administració pública, la indústria,... i en altres sectors econòmics i productius que no estiguin directament vinculats -o que no aboquin necessariament- a l’edificació o al planejament (ja inclosos en els anteriors apartats), i que treballin i aportin de manera clara valors i àrees de coneixement estretament vinculades amb la formació i les atribucions pròpies dels arquitectes.

Veure les obres de totes les modalitats