transparent

Edificació Terciària-Industrial Aïllada

Lluís Roig Clemente

Obra destacada

HOTEL 4**** VILA ARENYS

F.Xavier Ros i Novell

ESCOLA HAMELIN

ESTUDIO DE ARQUITECTURA ALONSO, BALAGUER, S.L.P

Anys disponibles

Any seleccionat: 2017

Veure les obres de tots els anys

Modalitats disponibles

Modalitat Asignada : Inclou edificis de nova planta de promoció privada

Veure les obres de totes les modalitats