transparent

Ajuntament

Ricardo-Saúl Sánchez

Biblioteca Pere Anguera

STM Arquitectura Ajuntament de Reus. Gabrile Bosques Sànchez
Tous arquitectes SLPU. Joan Tous Gomà-Camps, arquitecte

Condicionament i millora de la plaça de l'Estatut

Aleix Antillach Tarafa
Ramon Gasull Barberà

Pòsit de Pescadors

Xavier Climent Sánchez

Aplicació del col·legi Joan XXIII

EMILIA JUAN-DALAC FERNANDEZ

ANTERIOR 8

Anys disponibles

Any seleccionat: 2017

Veure les obres de tots els anys