transparent

Bloc de 60 habitatges, locals i aparcament a L'Hospitalet de Llobregat

Les decisions respecte la disposició i volumetria van ser: Separar en 5 blocs la Proposta d’Ordenació del PGM a través de unes obertures de 3m d’amplada per aconseguir un ritme en la disposició dels edificis. Disposar d’un sòcol continu al carrer que donés el màxim front comercial possible i signifiqués una barrera visual i sonora respecte al jardí interior. Ajustar les tipologies per orientar totes les cuines i les sales d’estar a sud. Aconseguir una forma urbana contundent de l’edifici cap al carrer i una façana més amable i domèstica cap a l’interior, buscant generar un espai interior protegit entre els nous pavellons i el bloc plurifamiliar. La imatge de l’edifici és coherent amb aquestes intencions. La seva pell lleugera i buidada es vincula a la zona de dia de les vivendes, mentre que la més isòtropa i massissa es vincula a la zona de descans. Així mateix, es busca l’efecte canviant d’aquesta solució al llarg del dia i de les estacions de l’any.

Obra seleccionadaFelix López Gutierrez
Joan Nogué I Arbusà
Txema Onzain Barcena

flopez@onl.cat

www.onl.cat


Topo Abe - Arquitecte
Cristina Ribera - Arquitecte
Font I Armengol S.a. - Enginyer
Bis Arquitectes - Càlcul Estructura
Joan Puig - Aparellador

Tornar
Carrer Ciències, 15-25. 08908 L'hospitalet De Llobregat, L'hospitalet De Llobregat
Veure el mapa més gran