transparent

INTERVENCIÓ INTEGRAL EN EL CENTRE HISTÒRIC DE BALAGUER

El Centre Històric de Balaguer, Bé Cultural d’Interès Nacional en el seu conjunt, presentava un avançat estat de “guetització”, amb greus problemes urbanístics, d’accessibilitat, pèrdua de la centralitat econòmica, espais lliures inaccessibles i un patrimoni cultural degradat. El projecte i les seves actuacions, dins del marc de la Llei de Barris, no busca únicament una rehabilitació física, sinó també la seva rehabilitació social i econòmica, millorant les condicions dels usuaris que resideixen en un entorn fràgil i degradat. La intervenció física del projecte estructura la part fins aleshores inaccessible per la seva topografia i configuració d’origen islàmic, dotant-la de jerarquia, accessibilitat i equipaments ciutadans de caràcter local i comarcal. Mitjançant la creació d’un nou vial s’articulen els espais ja existents, amb els de nova creació resultants de la intervenció, i amb els equipaments, generant fluxes interns i externs, eliminant culs de sac i comunicant els diferents nivells topogràfics a través dels nous vials i dels propis equipaments que en la seva configuració tenien com a premisses l’accessibilitat pública vertical i la configuració de les cobertes de manera que s’incorporen al nivell superior com a espais públics de nova creació, garantint l’assolellament de l’enton. El projecte d’intervenció integral configura i coordina un tot, que es materialitza a través dels projectes de cadascun dels elements i actuacions que l’integren.

Obra seleccionadaMontserrat GinÉ MaciÀ

montserratgine@coac.net


Carme Bellet Sanfeliu - Geògraf
Aaron Gutierrez Palomero - Geògraf
Jordi Sanuy VallÉs - Economista
Victor Peguera Farrero - Economista
Carme Coderch - Advocat

Tornar
Centre Històric ,
Veure el mapa més gran