transparent

Adequació de local per a estudi d'arquitectura

Des de l’inici ens van agradar les proporcions espacials d’aquesta sala que s’havia escapat de la rehabilitació integral de l’edifici. Vam trobar interessant la seva alçària, malgrat el poc encert en que s’havia realitzat el reforç del sostre. Així, es va decidir que l’estudi d’arquitectura constaria d’un únic àmbit de treball, conservant la sala diàfana, a la que s’arriba per l’estreta crugia d’accés i que es perllonga per encabir el lavabo. Desprès totes les decisions van ser fàcils i van anar en aquest sentit. ...un únic paquet d’espai servidor, delimitat per un envidrament de color ataronjat, conté el vestíbul, el lavabo i un petit altell per instal•lacions i magatzem. El seu paviment es realitza amb les rajoles modernistes recuperades. ...un únic espai de treball, conservant la sala gairebé com la vam trobar. Únicament un envidrament transparent en tota l’alçària delimita una sala més reservada. El sostre es deixa com estava, pintat de color marró fosc i amb un cel ras virtual de simples llumeneres lineals. El paviment continu de color gris puja per la paret del fons, donant més força a la continuïtat visual de l’espai. ...un únic moble que ocupa el parament oposat a la façana, regularitza les irregularitats d’aquell, encabint tota la prestatgeria, armaris, instal•lacions elèctriques, climatització, etc., i alliberant la resta d’espai per disposar lliurement taules i cadires.

Obra seleccionadaRamon Domènech Companys

rdomenech@coac.net

Tornar
C/ Major 74-76, 1a,
Veure el mapa més gran