transparent

RESTAURACIÓ DE L'ERMITA DE LA MARE DEL CASTELL DE LLORENÇ

RESTAURACIÓ DE L'ERMITA DE LA MARE DE DÉU DEL CASTELL La Restauració s'ha d'abordar, per motius econòmics, en diferents fases, entre el 2010 i el 2012. És una actuació de mínims, sense cap pretensió de deixar petjada. Es van eliminar els recrescuts de reparacions modernes a la coberta, es van recuperar els nivells originals de coberta, reforçar l'estabilitat dels murs, es va reparar el paviment interior, tornar a obrir les finestres romàniques i la porta original. Tots aquest treballs es van dur a terme amb técniques constructives i materials respectuosos amb l'edifici (es van fer servir els mateixos materials) i, amb cura i presició, s'ha intentat retornar l'edifici al seu estat original i ideal. La única actuació a l'edifici ex-novo, és la de l'obertura d'una finestra al costat de l'altar, on hi havia al seu temps, una capella; aquesta es va enfonsar i va deixar un enderroc amb un mur cec de paret. S'hi ha practicat una obertura, calculada de forma que il·lumina l'altar al migdia.

Obra seleccionada en la modalitat de: Intervencions de Restauració en el PatrimoniLa valoració del Jurat és la següent: pel seu exercici de contenció extrem on l’arquitecte decideix posar en valor la preexistència mitjançant molt pocs elements sense distorsionar, d’aquesta forma, el valor espaial de la ermita i amb les imprescindibles aportacions contemporànies.

Obra seleccionadaMercè Manonelles Montero
Núria Laplaza Faidella
Xavier Solans Lugones

ianua@ianua.cat

www.ianua.cat


J.m. Profitós - Aparellador

Tornar
Veure el mapa més gran