transparent

ACTUACIÓ URGENT PER L’ACCIÓ DELS TÈRMITS EN LA COBERTA DE LA CAPELLA DEL SANT CRIST DE LA CATEDRAL DE TORTOSA

La cúpula de l’entrada a la Sagristia Major de la Catedral de Tortosa, construïda el 1784, va entrar en el procés de col•lapse l’abril de 2011. L’operació es va realitzar, a causa de la perillositat de la situació de ruïna imminent, amb sustentació penjant la cúpula per la part superior. La reparació de la cúpula va ser realitzada amb una làmina de guix i estopa, que va provocar tornar a congregar el casquet estructural de la “media naranja”. La intervenció sobre la cúpula ha tingut un ampli ressò internacional, tant des dels aspectes metodològics i de l’anàlisi del problema estructural, com la intervenció posterior. La reparació es va realitzar sense desmuntar la làmina original d'obra de fàbrica, conservant l'autenticitat constructiva. Aquesta intervenció s’ha publicat a revistes especialitzades d’intervenció al patrimoni arquitectònic; WIT Transactions on The Built Environment (2013), Informes de la Construcción (2013), Structural Analysis of Historical Constructions (2012).


Obra seleccionada Té com a valor interessant, a més de la solució estructural de la intervenció, la pedagogia en els dibuixos presentats, que són molt ben elaborats i prou explicatius.

Obra seleccionadaJosep LluÍs I Ginovart

arqui@arquitectestortosa.net


Joan Josep Cid Castella - Arquitecte Tecnic

Tornar
C. Cruera, 20, Tortosa
Veure el mapa més gran