transparent

REFORMA INTEGRAL D'UN EDIFICI UNIFAMILIAR I GARATGE ENTRE MITGERES

Es tracta d'una rehabilitació integral d'un edifici unifamiliar entre mitgeres de l'any 1900, on a part d'un reforç estructural i la reconstrucció de la coberta, es va realitzar una redistribució dels espais així com la instal•lació d'un ascensor. El projecte va prioritzar la recuperació de tots els elements de fusta preexistents com bigues, portes, així com de l'escala i l'exposició dels murs mitjancers de pedra. Aquest darrers es van descobrir tant a l'accés com als banys. El fet de realitzar la coberta nova va permetre augmentar el volum preexistent i encabir-hi un altell a la planta segona per completar el programa funcional demanat per la propietat. Les façanes es van recuperar respectant al màxim la realitat preexistent, recuperant baixants i cornises ceràmiques, i instal•lant persianes típiques de l'entorn, incloses les noves fusteries exteriors de fusta.Maurici Bestard Matamoros
Salvador BarbÉ MissÉ

bibarquitctes@gmail.com

www.bibarquitectes.com

Tornar
Jovara 106,
Veure el mapa més gran