transparent

PIETER VREEDEPLEIN, 125 habitatges, centre comercial, cinema i aparcament

Pieter Vreedeplein és un projecte de renovació urbana del centre de la ciutat holandesa de Tilburg, que contempla la construcció de 150 habitatges, 30.000 m2 en locals comercials, 7 sales de cinema, un aparcament subterrani de 900 places i la definició d'un nou espai públic.

L'edificació es consolida a través d'una plataforma situada a la cota +9m, sota la qual s'ubiquen els locals comercials, i per sobre de la qual se situen els habitatges. Aquesta plataforma actua com un carrer elevat amb espais enjardinats privats que relacionen els diferents tipus d'habitatges.

És un conjunt complex, resultat de les dificultats de la seva situació, del seu programa, de la diversitat de volums i diferents alineacions, a les quals es vol donar una imatge unitària mitjançant l'ús d'un sol material, el maó klinker, amb el qual es resolen tots els tancaments. Es cerca el necessari equilibri entre el comercial i el domèstic, públic i privat, vells i nous edificis, el buit i el ple.


Obra seleccionada en la modalitat de: Inclou edificis d'habitatges plurifamiliars de promoció privadaSe destaca la adecuación urbana del conjunto a las condiciones existente,

Obra seleccionadaEsteve Bonell Costa
Josep Maria Gil Guitart

estudi@bonelligil.com


Bedaux De Brouwer Architecten B.v. - Arquitecte
Architectenbureau Ellerman Lucas Van Vught - Arquitecte

Tornar
Veure el mapa més gran