transparent

LLAR D’INFANTS LAAFI

L’escola forma part del centre cultural LE VILLAGE LAAFI a Koudougou, 3a ciutat de Burkina Faso. Aquest equipament va néixer amb la idea d’aglutinar en un lloc mateix la majoria d’activitats que l’associació LAAFI du a terme des de l’any 2001. En el Village es promou l’educació, la formació, la producció artística i l’intercanvi cultural.

El principal sistema constructiu és amb façana ventilada, full exterior passant amb maó de pedra i interior de càrrega amb adob, sostre de biguetes i llosa de formigó armat amb peces de ceràmica tradicional per a ventilar i doble coberta metàl.lica superior.

La construcció es va du a terme amb un equip de joves veïns del Centre Cultural LAAFI, als que es va formar en la técnica de construcció en fàbrica de pedra laterítica per a quedar vista. En el procés també es va comptar amb una agrupació de dones que van realitzar els revestiments interiors dels paraments d’adob mitjançant lliscat d’argiles a la mà. 

El COAC va participar en el seu finançament.

 


Obra seleccionada en la modalitat de: Inclou edificis de nova planta de promoció privadaPer l’honestedat dels edificis. L’edifici és expressió del que és i com s’ha construït. L’ús Intel•ligent dels materials locals i sistemes constructius contemporanis creant un diàleg que es converteixen en el llenguatge del edifici. Amb molt pocs recursos s’aconsegueix molt.

Obra seleccionadaAlbert Faus Madrid

albertfaus@hotmail.com

Tornar
Veure el mapa més gran