transparent

CENTRE D’INTEGRACIO ESCOLAR, PROFESSIONAL I ESPORTIVA A RIMKIETA

Rimkieta és un dels barris emergits els darrers anys a Ouagadougou per a absorvir el fort creixement demogràfic així com la migració del camp a la ciutat. Un entorn poc consolidat i carent de serveis bàsics.

L’encàrrec fou projectar un nou edifici on agrupar les activitats escolars i esportives puix l’espai original habia quedat obsolet. Es va mantenir la idea de l’antiga aula -uns murs sota d’un porxo metàl.lic- i es construiren uns tancaments amb parets de fàbrica de maó BTC sense sostre interior excepte en el despatx. La coberta metàl.lica superior permet la ventilació al temps que protegeix l’edificació de l’assoleig i les fortes pluges d’estiu.

 

En el tancament de la parcel.la es van utilitzar bolos de roca laterítica a modus de murs de pedra seca que junt amb les façanes de terra i la plantació d’acàcies permet donar calidesa al tram de carrer en contraposició als freds e inacabats paraments de bloc de morter de ciment que predominen en les construccions veïnes.


Obra seleccionadaAlbert Faus Madrid

albertfaus@hotmail.com

Tornar
Veure el mapa més gran