transparent

Resolució de cruïlla conflictiva i connexió de vials

El projecte es planteja per resoldre en un àmbit molt delimitat la manca de connexió pel fort desnivell de 7 metres al carrer Avellaner i l'estrangulament de la cruïlla amb el carrer Nou. Per solucionar-ho es buida part del turó per deixar espai suficient per una escala i eixamplar el vial. El mur de contenció de plaques prefabricades de formigó esglaonades s'integra seguint la pendent del carrer, a més de fer la funció d'allotjar a l'interior l'escala, resolent el desnivell i la cruïlla.

Per construir l'escala es té especial cura en fer un disseny elegant i sobri, de proporcions idònies i orientació paralel·la al xamfrà de la cruïlla, per evitar el que podria haver estat una obra faraònica. L'accés es fa des de l'interior, fent que el segon tram sigui realment un balcó, gairebé flotant a sobre d'una plataforma de formigó que la delimita.

Escales amunt, el carrer es repensa en zona de vianants, el que facilita i anima a passejar a la nova àrea verda i l'ermita, revitalitzant la zona.
Isabel Vernis Lavergne

isabel_vernis@hotmail.com

www.eco2studio.com


Carles Clua Millan - Geògraf

Tornar
Carrer Avellaners,
Veure el mapa més gran