transparent

150 Habitatges als terrenys de l'estació de Renfe

L'objecte del projecte és la construcció de 150 habitatges de protecció oficial, amb un local comercial, i dues plantes soterrades destinades a aparcament, situats al carrer Doctor Aiguader de Barcelona.

La proposta dóna resposta a l’alta densitat del programa funcional, al mateix temps que adapta i retranqueja en alçada la seva volumetria, entenent el seu entorn immediat i la seva singularitat (confluència de la Ronda Litoral amb el barri del Born, l’estació de França i la Barceloneta a l’altre costat de la Ronda). Es disposen els habitatges segons la millor orientació tot reconeixent l’ombra que provoca el gran volum de l’edifici veí.

 

Es tracta d’un únic volum edificat amb 2 patis centrals on les façanes Nord, Sud i Est ressegueixen el perímetre del solar mentre que la façana Oest pren la direcció dels blocs de la Barceloneta. L’edifici s’organitza a partir de dos nuclis amb una tipologia d’habitatge on es diferencia la part de dia i nit, així com una franja de serveis que es disposa paral·lela al corredor d’accés.


Obra seleccionada en la modalitat de: Inclou edificis d'habitatges plurifamiliars de promoció privada

Obra seleccionadaConxita Balcells Blesa

cba2@balcells.es

www.balcells.es


Josep Maria Forteza I Víctor Forteza (tècnics-g3) - Aparellador
Estructures Bernuz-fernández Arquitectes S.l.p. Manel Fernández - Estructures
Robert Santaengracia (s3e-enginyeria) - Instal·lacions
Francisco Mouzo, Maria Alejandre, Ana Lete, Oriol Ribes, Jordi Brunet, Maria Manrique - Equip Redactor

Tornar
Carrer Doctor Aiguader, Barcelona
Veure el mapa més gran