transparent

Remodelació de l'Avinguda Paral·lel

La revitalització de l’Avinguda Paral·lel de Barcelona és el punt de partida per la remodelació d’aquest eix urbà, ubicat en el límit de tres districtes, Ciutat Vella, Eixample i Sants-Montjuïc. La intervenció millora la connectivitat peatonal, tant transversal com longitudinal, i crea nous espais d’ús públic.

La ubicació del carril bicicleta a l’eix de l’Avinguda, limitat per un parterre longitudinal i un separador asimètric de cautxú a mode de vorada, fracciona la calçada, minimitza el seu impacte i incorpora els nous passos de vianants de gran dimensió. Les noves places en les trobades amb l’Eixample creen un espai únic, receptacle d’activitats, que es conforma en tres àmbits peatonals en integrar la xarxa vial. Un paviment de granit amb junts continus entre àmbits permet reconèixer el caràcter propi del conjunt de l’espai. La unitat del conjunt es reforça amb una malla de punts de il·luminació que resulta de la col·locació de la columna multifuncional Paral·lel.


Obra seleccionada en la modalitat de: Intervencions paisatgístiques i ordenació d’espais urbans

Obra seleccionadaMontserrat Periel I Piquer

samso@amb.cat

www.amb.cat


Sara Ferrer Inaebnit - Arquitecte
David Aguilar Pardo - Enginyera Tècnica D’obres Públiques – Amb
Francesc Germà Carulla - Enginyer Tècnic Industrial – Amb
Catalina Montserrat - Enginyer Agrònom

Tornar
Avinguda Paral·lel,
Veure el mapa més gran