transparent

Casa Tomás

Disseny interior d'un apartament a Barcelona. La forma preexistent en H afavoria l'organització espacial en dos estadis vivencials: una zona per a les activitats de dia -àrea social-, i una altra zona per a les funcions nocturnes -àrea privada-. La zona que les connecta com a espai servidor.

Si bé aquests dos espais servits són pràcticament similars, en quan a dimensió i geometria, tots dos van ser definits de manera totalment oposada. Diàfan l'espai públic, i fraccionat el privat. Obert al carrer el primer, l'altre tancat cap al pati interior d'illa. La galeria es converteix en un umbracle davant dels dormitoris, gràcies al filtre vegetal de les enfiladisses.

El resultat espacial d'aquest projecte és, per tant, un mecanisme d'oposats, de simetries i equilibris entres els espais servidors i els servits.


Obra seleccionada en la modalitat de: Inclou intervencions de rehabilitació

Obra seleccionadaPepe Gascón
Víctor Sala Bori

info@pepegascon.com

www.pgarquitectura.es

Tornar
Carrer Pujol, 24, 1er,
Veure el mapa més gran