transparent

ANÀNISI I DOCUMENT DE GESTIÓ DELS VALORS PATRIMONIALS DEL CEMENTIRI HISTÒRIC DE SANT NICOLAU DE SABADELL

INTRODUCCIÓ

El present estudi ha de ser l’eina de treball per a la conservació i actuació a nivell patrimonial del cementiri històric municipal de Sant Nicolau de Sabadell. Aquest recull intenta destacar el més interessant del patrimoni arquitectònic sepulcral, històric i vegetal d’aquesta part del cementiri municipal. L’actual Pla Especial de Protecció del Patrimoni de Sabadell no contempla acuradament la conservació detallada dels diferents sepulcres amb un valor patrimonial i el protocol per intervenir-hi en el cas de restauració. En definitiva, s’està transformant lentament la seva imatge urbana, però cal controlar aquest procés de canvi per mantenir el valor actual del conjunt. L’eina és una base de dades en l’aplicació Access 2007 amb 753 fitxes o formularis de sepulcres i 252 fitxes de patrimoni vegetal, totalment oberta. Si aquest es penja a la xarxa pot ser consultable per tothom.
Josep Ll. Gorina I De Travy
Ricard Farrés I Casadesús

gor-far@coac.es

http://www.gfarquitectes.com/


Raquel Lacuesta - Project Manager
Anna Cusó - Restauradora Df
Josep Lascurain - Tècnics Ambientals

Tornar
Ctra. A Poble Nou, Nº1,
Veure el mapa més gran