transparent

Plataforma PASaPAS

PASaPAS és una plataforma, impulsada pel col.lectiu arqbag, que desenvolupa projectes de recerca-acció al barri de Les Planes (Sant Cugat del Vallès) en col.laboració a alguns departaments de l’ETSAV (UPC). L’objectiu del projecte és actuar en algunes de les problemàtiques que afecten al barri com ara la pobresa energètica i habitabilitat dels habitatges, l’accessibilitat urbana, o el dèficit d’equipaments públics, tendint cap a un model urbà més eficient.

La viabilitat del projecte prové dels vincles potencials que s’estableixen entre els diferents agents (veïns, ajuntament, universitat, i empreses) per tal de promoure aquest procés de transformació, que fins al moment s’ha materialitzat a través de 3 projectes principals:

 

  • REC, que aborda la problemàtica de la pobresa energètica.
  • Plataforma (e)co, espai de treball multidisciplinari per a estudiants, veïns, empreses, i altres agents.
  • Ruta Ringo Rango, que proposa reprendre un tram de fort pendent que antigament s'utilitzava com a drecera.Adrià Vilajoana
Alfonso Godoy
Jordi Mitjans
Marc Díaz
Simona Cerri

info.arqbag@gmail.com

www.pasapaslesplanes.com


Bernat Colomé - Arquitecte

Tornar
Veure el mapa més gran