transparent

Rehabilitació i Supressió de Barreras Arquitectòniques al Casal d'Avis de Santa Perpètua de Mogoda

 

El Casal d’avis de Santa Perpètua de Mogoda, situat a la Rambla cantonada amb la Plaça de la Vila, té aquesta funció des de l’11 de juliol de 1982. Abans havia estat una casa d’estiueig construïda els anys 30 per uns senyors de Barcelona.

La rehabilitaciódel Casal es proposa recuperar el valor dels espais, dels materials i acabats originals, sense renunciar a l’adaptació a les exigències de la Normativa actual. En aquest sentit s’han millorat les condicions de seguretat en cas d’incendi, l’estalvi d’energia, les instal·lacions i les condicions d’accessibilitat de l’edifici.

S’ha previst la construcció d’un ascensor exempt, amb escala d’accés i passeres, per fer accessibles les plantes superiors de l’edifici principal i de l’annex, aprofitant l’espai sota la passera per a un lavabo exterior i un traster. L’artilugi resultant s’ha adossat a la mitgera i s’ha separat dels edificis mitjançant uns voladius que neixen del buc de l’ascensor. El llenguatge dels elements nous és modern, acer-vidre-pannells prefabricats, per independitzar-se del preexistent.
Lluís Satorras I Martí

sato@coac.cat


Albert Ferrer I Félez - Arqueòleg-direcció Cientifica
Josep Maria Genescà - Arquitecte
Antoni Blas Roldan - Audiovisual
Pau Sanchez Carmona - Artista, Murals
Anna Call Villalba - Artista, Murals

Tornar
Plaça De La Vila, 9, Santa Perpetua De Mogoda