transparent

CASA PER A NENS ORFES AMB NECESSITATS ESPECÍFIQUES

L'estiu de 2012 quatre joves valencianes van realitzar un voluntariat a l’orfanat. El dia a dia amb les criatures i les cuidadores i les converses mantingudes amb la religiosa responsable del centre els va portar a proposar la construcció de la casa per a nens amb necessitats específiques de HOME KISITO. El programa es va definir sobre la base de les demandes de la germana directora i a la previsió de donacions que s'aspirava a aconseguir.

El disseny i la construcció de la casa intenten pal·liar condicionants propis del clima local com són els perllongats períodes d'altes temperatures mitjanes amb baixa humitat relativa i les pluges acompanyades de forts vents de llevant a l'estiu. En la façana principal a Est s'alça un gruixut mur de pedra a manera de pantalla protectora enfront de les tempestes i la doble coberta superior sobrepassa els límits de l'edificació en 2,5mts, creant tot un perímetre ombrejat que rebaixa la temperatura exterior immediata. Es van plantar diferents alineacions d'arbres de fulla perenne, perpendicularment a la direcció principal de les brises, per humidificar l'aire i protegir enfront del sol de matí i tarda.

L'execució ha estat un procés coral, buscant per a cada fase d'obra l'actor òptim al menor cost possible. Excavació i elements de formigó es van adjudicar a una empresa que va acceptar ajustar marges de benefici donat el caràcter social del projecte. Els murs de fàbrica de BTC els van executar joves manobres en formació i les voltes d'igual material una quadrilla amb gran experiència. Maçoneria i estructura metàl·lica es va confiar a equips coneguts igual que l'agrupació de dones que van realitzar el revestiment del parament petri interior mitjançant un arrebossat d'argila a mà. I, finalment, es va adaptar la tècnica de teixit plàstic de color amb la qual es realitzen aquí cadires i gandules per a la realització de les mosquiteres de façanes i corredor, comptant amb una associació de cecs i mal vidents per a aquesta tasca.


Obra seleccionada en la modalitat de: Inclou edificis de nova planta de promoció privada

Obra seleccionadaAlbert Faus Madrid

fausarch@coac.net


Antoni Espona - Càlcul Estructura
Ferran Grau - Arquitecte
Miquel Feliu - Arquitecte
Miquel Comadran - Arquitecte

Tornar
Veure el mapa més gran