transparent

Maison BBàN

El projecte se situa a l'oest de Nantes, en un barri de molt baixa densitat, i amb un veïnatge format essencialment d’habitatges unifamiliars.

La parcel·la és poc profunda i petita, de només uns 100m2, i compta amb un habitatge unifamiliar d'aproximadament 75m2. La casa, en forma de «L», presenta la tipologia típica nantesa dels anys 30-40: una planta principal elevada d'un semi-nivell respecte al carrer, un soterrani semi-enterrat, una planta alta amb els dormitoris, i un petit garatge.

Les necessitats programàtiques dels clients superen amb escreix les possibilitats de redistribució d'aquest habitatge. El projecte proposa conservar el volum de la construcció principal, situat en l'encreuament de dos carrers, per preservar els traços arquitectònics històrics que desapareixen gradualment del barri.

La demolició del volum de la cuina i garatge permeten estendre l'habitatge cap a la parcel·la veïna desenvolupant una nova implantació en forma de «U». D'aquesta manera, la construcció s'enrosca entorn a una terrassa elevada respecte al carrer, que articula la relació entre l'habitatge existent i l'extensió.

Aquest recurs formal permet realçar la importància del volum existent en el angle urbà, consolidant al mateix temps la façana cap a l'antiga mitgera amb l'habitatge veí.

En el projecte s'ha conservat i potencialitat la distribució característica de l'habitatge en semi-nivells. L'entrada es produeix ara sota la terrassa, retirada respecte al carrer, i a través d'un porxo obert i generós que dissol els límits entre la propietat privada i l'espai públic.

En la distribució, l'antiga cuina s'ha transformat en menjador i aquesta ha passat quatre graons més amunt, en la nova extensió al costat del saló. En el nivell principal, i en

el lloc de l'antic saló menjador es situa l’habitació principal. En el segon nivell, s'han conservat les dues habitacions existents i s'ha afegit una tercera habitació sobre el menjador.


Obra seleccionada en la modalitat de: Inclou edificis d'habitatges unifamiliars de promoció privada

Obra seleccionadaGustavo Silva Nicoletti

gustavo@onze04.com

www.onze04.com


Margaux-anne Bouvier - Arquitecte
Mathias Gerhardt - Arquitecte

Tornar
Veure el mapa més gran