transparent

REHABILITACIÓ INTEGRAL DE FAÇANA D'EDIFICI D'HABITATGES

Rehabilitació integral de façana d’un edifici plurifamiliar aïllat. L’edifici original, projectat per l’arquitecte Carlos Marqués Maristany (1965),  forma part d’un conjunt de 5 edificis de tipologies diverses però amb característiques formals i compositives comunes. El trets més característics del conjunt són la presencia de grans paraments verticals de gresite amb una composició geomètrica característica, alternats amb terrasses i finestres corregudes.

L’edifici turina té un total de 18 plantes d’altura, amb 4 habitatges per cada planta. El seu estat de conservació era bastant deficient, amb problemes de seguretat importants derivats de la deficient fixació del gresite sobre el suport de la façana, i de la oxidació de les baranes d’acer originals.

La intervenció va consistir en la reparació d’arrebossats i substitució de baranes paraments de gresite. El nou acabat de façana es va resoldre amb lames d’alumini lacat LUXALON, amb una geometria anàloga a la que presenten els edificis del conjunt residencial.

L’obra es va desenvolupar durant aproximadament 15 mesos i amb un cost d’execució material final de l’obra de 1.120.000€.
Enric PÉrez Sanz
Joaquim Ballarin I BargallÓ

enricps@coac.net


Roger Vila I Soler - Arquitecte Tecnic
Josep Gil I Miquel - Arquitecte Tecnic
Robert Rosich (hunter Douglas EspaÑa) - Contractista Aplacat Alumini
Josep Bel (tefals) - Contractista Aplacat Alumini

Tornar
Pau Casals, 2, Vilassar De Mar