transparent

Campus ICAM Paris-Sénart

Situat al Pla Parcial de Carré Sénart, punt clau del desenvolupament terciari regional, a la vora del Canal Fil d’Eau i vorejat per una plantació de til·lers, aquest projecte, que es caracteritza per una tipologia en forma d’espina, consisteix en un programa mixt d'oficines, escola pedagògica i residència d’estudiants de 312 habitacions. Des del punt de vista arquitectònic, tant la implantació ortogonal sobre el terreny, com els colors i els materials de les façanes que defineixen l'edificació, afavoreixen la integració del projecte en el seu entorn. Les volumetries simples, lliscants, faciliten una lectura global dinàmica. El conjunt, que s'inscriu en una gestió mediambiental, centrada en la qualitat dels materials de construcció i el seu impacte, l'aplicació d'eco-sistemes integrats des de la concepció, així com el confort i rendiment energètics, ha obtingut la certificació BREEAM Good.
Luisa Badia

l35@l35.com

www.L35.com

Tornar
Veure el mapa més gran