transparent

Casa MyL

Casa MYL és una vivenda unifamiliar aïllada ubicada en un barri residencial de baixa densitat. El programa es diposa en una planta y en forma de creu asimètrica, definint 4 àmbits exteriors diferenciats. Es resolen estructuralment mitjançant 2 crugies longitudinals de 1,90 y 4,00m (espais servits i servidors respectivament) conformades per pilars dobles de fusta en el seu costat interior i murs de càrrega a l’interior. Les crugies tenen diferents altures i permeten l’entrada de llum zenital. El joc de plans articula la volumetria i la il·luminació als espais. Aquesta lògica tectònica s’extrapola a la coberta, resolta tota en fusta. La resta de la materialitat sorgeix d’una concepció estratificada de la volumetria. Un sòcol de formigó armat vist genera un ampit; el maó vist pintat de blanc o la fusteria completen la façana. És important la recuperació de la ‘persiana-barri’ de fusta i la seva utilització com a protecció solar i tamís visual en totes les obertures.


Obra seleccionada en la modalitat de: Inclou edificis d'habitatges unifamiliars de promoció privada

Obra seleccionadaFrancisco Kocourek, Francesc Planas Penadés, Marit Haugen Stabell

fpp@estudiobabo.com.ar

www.estudiobabo.com.ar


Sebastian Hoepner - Arquitecte
Martina Silberman - Arquitecte
Santiago Velazquez - Paisatgista
Estudio Nidolab - Interiorista

Tornar
Veure el mapa més gran