transparent

Building upon Building

Building upon Building és un taller d’arquitectura de la Newcastle University lligat a la nostra recerca i treball professional. Interroga el debat arquitectònic contemporani i qüestiona la noció actual de patrimoni i preservació, tot entenent que ambdós intervenen en la interpretació del construït. L’objectiu és explorar noves eines experimentals per a la intervenció en l’existent, considerant que qualsevol arquitectura se situa inevitablement dins d’un continu cultural i és el resultat d’una complexa negociació política.

Aquestes idees s'exploren amb els estudiants a través de projectar una intervenció important en un edifici patrimonial. El que requereix entendre com l'arquitectura i materialitat existents expressen els valors originals de la seva construcció, i com aquests podrien o no podrien ser enriquits o transformats per la nova intervenció. L’estudi s’organitza en complicitat amb els gestors i usuaris dels edificis en els que es treballa, amb una exposició final en l’edifici.
Aldric Rodriguez Iborra
Josep Maria Garcia-fuentes

jm.garciafuentes@gmail.com

www.fuentesiborra.com

Tornar
Veure el mapa més gran