transparent

Habitatge Magdalena

La reforma d’aquest habitatge correspon amb la segona fase de la rehabilitació d’una casa unifamiliar del s. XIX, ubicada entre mitgeres al barri de Sant Andreu de Barcelona.

La intervenció ha permès alliberar la planta baixa i reorganitzar l'espai modificant la posició de l’escala central de cara a conduir la llum des de la coberta, tot situant-la en una posició paral·lela a les parets mitgeres. En la façana principal es recuperà l’arc d’accés original, que en un altre temps havia estat tapiat, recuperant d’aquesta manera les obertures originals de l’antiga casa de cos bàsica. En canvi, en la façana del pati interior, es van realitzar dues grans obertures, una en planta baixa per potenciar la relació amb el pati, i l’altre en la darrera planta de la coberta per inundar de llum natural l’escala interior. Amb aquesta finalitat, apareixen talls practicats a l’estructura dels forjats per tal de construir dobles espais i facilitar el pas de la llum.
Miquel Rodríguez Manjón
Roger Saderra Montorio

masaad@coac.net

Tornar
Barcelona
Veure el mapa més gran