transparent

Casa Migdia

El projecte parteix de dues premises inicials marcades per la propietat des del primer dia, molta llum natural i una casa que tingui la capacitat d'augmentar metres de sostre sense renunciar als espais comuns.

Aquests dos axiomes són els que determinen l'idea principal del projecte: portar tots els serveis, i l'emmagatzematge, a les mitgeres; deixant un nucli central que articula l'espai al seu voltant.

Aquesta decisió ens permet alliberar les façanes del carrer i del pati, nord i sud respectivament, i poder-les treballar com a filtre de llum i ventilació que s’adapta segons l’època de l’any per a optimitzar el funcionament climàtic de l’habitatge de forma passiva.

 

Per altra banda, ens allibera la secció del projecte, dotant-lo de flexibilitat en el temps. En funció de les necessitats dels usuaris, s'augmenta la superfície de sostre a través de la construcció d'altells. S'han deixat uns anclatges integrats a l'estructura de formigó perquè en un futur es puguin muntar unes estructures senzilles de fusta sense necessitat de mitjans auxiliars.
Lluís Jordà Sala
Pol Jordà Sala

mfabres@sausl.com

www.sausl.com

Tornar
Barcelona
Veure el mapa més gran