transparent

OCA ITV Alcorcón

Un edifici d'inspecció tècnica de vehicles planteja el repte d'organitzar dos programes funcionals ben diferenciats.

 

Per una banda, la zona administrativa, que dóna resposta a les mateixes exigències que qualsevol edifici d'oficines: una gran flexibilitat interna per adaptar-se a futurs canvis, llum natural a les zones de treball, una temperatura de confort apte per treballar...

Per altra, hi ha la zona d'inspecció tècnica que és essencialment exterior. Aquest és un espai que, tot i ser molt ampli, queda fragmentat per les línies d'inspecció i les màquines que les integren.

 

Davant d'aquesta dicotomia plantegem la idea de treballar amb un edifici dins d'un altre.

Entenem que l'exigència de confort que ha de complir la zona d'inspecció tècnica és el mínim comú denominador de totes les exigències que ha de complir l'edifici. Bàsicament ha de garantir el resguard als principals agents metereològics (pluja, vent...) aconseguint un primer salt tèrmic que millori les condicions laborals dels inpectors i protegeixi la maquinària. Aquesta serà la primera pell, l'envolvent general que protegirà les línies d'inspecció i el mòdul d’administració.
Lluís Jordà Sala
Pol Jordà Sala

mfabres@sausl.com

Tornar
Alcorcón, Madrid
Veure el mapa més gran