transparent

Construcció Escola el Morrot

L’edifici es desenvolupa en planta baixa més dues plantes, de manera que podrem accedir a peu pla, tant  per l’avinguda del Morrot, a nivell de la planta superior, com des del carrer de Santa Bàrbara per la planta inferior.  Amb aquesta solució, des de l’avinguda del Morrot, tant sols apareix una  planta edificada

El nou centre escolar està situat al límit Nord - Oest del solar, definint dos grans patis. Un de més gran per a la pista esportiva i zona de jocs de primària, i un altre  d’independent per el parvulari.

L’organització en T permet dividir l’edifici en dues parts que s’articularan, a nivell de cada planta, a través d’un vestíbul comú que inclou el nucli principal de comunicacions verticals i els serveis sanitaris. Aquest espai relacionarà totes les dependències del centre i possibilitarà el seu ús alternatiu, independent i simultani, i la seva relació funcional i visual amb l’entorn.

L’edifici es perfectament modular i s’ajusta als requeriments del programa funcional.
Santiago Vives Sanfeliu

despatx@santivives.com


J/ T Ardèvol I Associats, S.l - Direcció Ejecutiva
Enginyers C&t Associats, Alex Torralba - Instal·lacions
Esteve Sitjà - Seguretat I Salut
Manuel Arguijo - Càlcul Estructura

Tornar
Avinguda El Morrot S/n, Olot, La Garrotxa, Gironaterrassola (torrelavit)
Veure el mapa més gran